PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN - Mr Phủi
Đặt dịch vụ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quý khách vui lòng thanh toán đơn hàng thông qua một trong 02 hình thức dưới đây

 

  1. THANH TOÁN KHI GỬI GIÀY (COD) 
  2. THANH TOÁN THÔNG QUA CHUYỂN KHOẢN
  • SỐ TÀI KHOẢN: 0251002768340
  • TÊN TÀI KHOẢN: NGUYEN VAN TAN
  • NGÂN HÀNG: VCB chi nhánh Bình Tây
  • NỘI DUNG CK: [SỐ ĐIỆN THOẠI] - [Số tiền giao dịch]