Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi
Dịch vụ vệ sinh dép - Mr Phủi
Đặt dịch vụ

- Chăm sóc kỹ từng chi tiết của đế, thân, quai, lòng dép 
- Xử lý bằng tay các vết dơ cứng đầu trên bề mặt. 
- Được chăm sóc bởi chuyên viên cao cấp của Mr. Phủi.