Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi
Dịch vụ vệ sinh sandal/cao gót - Mr Phủi
Đặt dịch vụ
- Phương pháp vệ sinh riêng với từng loại chất liệu khác nhau. 
- Chăm chút từng chi tiết nhỏ. 
- Vệ sinh an toàn, tỉ mỉ giúp giữ form giày nguyên vẹn.