Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi

Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi
Dịch vụ vệ sinh sneaker - Mr Phủi
Đặt dịch vụ

- Sử dụng bàn chải lông ngựa và lông heo chuyên dụng.
- Vệ sinh kỹ các bộ phận thân, đế, lòng giày, gót giày và mũi giày. 
- Dung dịch vệ sinh được nghiên cứu độc quyền đảm bảo an toàn.
- Phòng hút ẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản.