Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi

Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi

Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi

Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi

Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi
Extra - Dán Sole Bảo Vệ Đế - Mr Phủi
Đặt dịch vụ
Dịch vụ dán sole của Mr. Phủi sử dụng loại keo chuyên dụng, đảm bảo không ảnh hưởng đến bề mặt giày sau khi dán và độ bám cao. Đặc biệt sau khi dán 01 lớp bình thường, mình có tặng kèm 03 miếng chống trượt của 3M, đảm bảo độ bám khi các bạn sử dụng, không bị trơn trượt.