Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi

Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi

Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi

Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi

Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi
Extra - Repaint Đế Boost - Mr Phủi
Đặt dịch vụ
Dịch vụ repaint của Mr. Phủi là sẽ dùng sơn Angelus sơn lên phần đế (midsole) để xử lý hoàn toàn tình trạng ố của giày. Ngoài tăng tính thẩm mỹ, sau khi lớp sơn đã khô, Phủi sẽ phủ thêm một lớp bảo vệ để đảm bảo an toàn hoàn toàn cho phần đế (midsole). Lớp sơn sẽ được duy trì từ 02 - 04 tháng, tùy theo cường độ sử dụng.