The New Playground - Mr Phủi

The New Playground - Mr Phủi

The New Playground - Mr Phủi

The New Playground - Mr Phủi

The New Playground - Mr Phủi
The New Playground - Mr Phủi
Đặt dịch vụ

The New Playground

MR. PHỦI x The New Playground | Sân chơi của thanh xuân

Có bạn nào đã cầm trên tay tấm Passport thượng hạng của The New Playground chưa nhỉ?

Sân chơi quen thuộc nay đã lên một tầm mới!

<3 Passport The New Playground mang đến đặc quyền từ nhiều thương hiệu TooCha.vn Qualá Passss LENS NICE
<3 Nhiều chương trình hấp dẫn trong tháng ra mắt ngay tại THE NEW PLAYGROUND 26 Lý Tự Trọng. 
<3 Chủ thẻ được nhận ưu đãi khi thăng hạng và vào ngày sinh nhật đặc biệt tại Mr Phủi - The Sneaker Spa

Một lần nữa cảm ơn THE NEW PLAYGROUND đã tin tưởng Mr. Phủi để giới thiệu dịch vụ đẳng cấp đến với các bạn <3